Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-12-2007 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2007-509".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Wijziging van het Besluit zorgverzekering ivm regels pgb; inwerkingtreding
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2007-12-06
Datum van uitgifte 2007-12-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2007-509
Jaargang 2007
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Organisatietype ministerie
Pskey STB11414
Publicatiedatum 2007-12-18
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 509
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 6 december 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 1, onderdeel B, derde en vierde subonderdeel, en onderdeel C, wat betreft artikel 2.16a, onderdeel b, en artikel III van het koninklijk besluit van 25 september 2006 tot wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het regelen van vormen van zorg waarvoor een persoonsgebonden budget kan worden verstrekt alsmede wijziging van de inhoud en omvang van de in artikel 2.4 van dat besluit geregelde prestatie en wijziging van het Besluit zorgaanspraken AWBZ (Stb. 464)
Uitgever Ministerie van Justitie