Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-11-2007 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2007-463".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging Wet op de omzetbelasting 1968 i.v.m. aanpassing aan BTW-richtlijn 2006
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2007-11-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2007-463
Jaargang 2007
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
PS key STB11308
Publicatiedatum 2007-11-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 463
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 15 november 2007 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met richtlijn nr. 2006/112/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PbEU L 347) (aanpassing aan de BTW-richtlijn 2006)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2007-11-27