Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-06-2007 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2007-221".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging ondermeer Besluit zorgaanspraken AWBZ i.v.m. mogelijk maken om verblijfszorg buiten de instelling te verlenen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2007-06-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2007-221
Jaargang 2007
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Organisatietype ministerie
PS key STB10929
Publicatiedatum 2007-06-26
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 221
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 13 juni 2007 tot wijziging van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, het Bijdragebesluit zorg en het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering om mogelijk te maken dat verblijfszorg ook buiten de instelling wordt verleend
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2007-06-26