Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-06-2007 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2007-207".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding wijziging Havenbeveiligingswet ter implementatie EU-richtlijn verhogen veiligheid havens
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2007-05-31
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2007-207
Jaargang 2007
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB11032
Publicatiedatum 2007-06-12
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 207
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 31 mei 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 11 mei 2007, houdende wijziging van de Havenbeveiligingswet ter implementatie van richtlijn nr. 2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 2005 betreffende het verhogen van de veiligheid van havens (PbEU L 310) en ter nadere uitvoering van verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (PbEU L 129) (Stb. 179)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2007-06-12