Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-03-2007 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2007-110".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Inwerkingtreding wijziging Boek 1 BW ivm herschikking bevoegdheidsverdeling tussen rechtbank en kantonrechter
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2007-03-19
Datum van uitgifte 2007-03-27
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2007-110
Jaargang 2007
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype ministerie
Pskey STB10938
Publicatiedatum 2007-03-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 110
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 19 maart 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 november 2006 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met herschikking van de bevoegdheidsverdeling tussen rechtbank en kantonrechter, alsmede van artikel 12 van dat Boek en van artikel 268 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Stb. 589)
Uitgever Ministerie van Justitie