Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-12-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2006-636".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Opheffing Scheepvaartfonds 1955, wijziging Wet beheer rijkswaterstaatswerken en herstel van enkele andere wetten
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2006-11-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2006-636
Jaargang 2006
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Onderwerp Verkeer | Water
Organisatietype ministerie
PS key STB10717
Publicatiedatum 2006-12-12
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 636
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 22 november 2006 tot opheffing van het Scheepvaartfonds 1955, wijziging van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken en herstel van enkele gebreken in andere wetten op het terrein van verkeer en waterstaat
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2006-12-12