Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-10-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2006-505".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Besluit definitiebepalingen Wft (Citeertitel)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2006-10-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2006-505
Jaargang 2006
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB10536
Publicatiedatum 2006-10-31
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 505
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 12 oktober 2006, houdende bepalingen met betrekking tot enkele definities uit artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2006-10-31