Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2006, 353Verbeterblad

Wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement, het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie en enige andere besluiten in verband met actualisering van de bevoegdhedentoedeling, het beperken van aanstellingskeuringen alsmede de implementatie van arbeidsvoorwaardelijke afspraken omtrent loondoorbetaling bij ziekte

VERBETERING

De bijlagen genoemd in artikel IV onder K zijn niet opgenomen. Deze luiden als volgt:

Bijlage 1 behorende bij artikel IV onder K

Bijlage A

(IBM, artikel 4, eerste lid)

Salarisschalen voor de militairen van de Koninklijke Marine

met ingang van 5 september 2005 (maandbedragen in euro’s)

salaris-

nummer

matr3

matr2

matr1

kpl

sgt

smjr

aoo

ltz3

ltz2

ltz2oc

ltz1

kltz

ktz

cdr

sbn

vadm

ltadm

0

830,60

865,52

1193,05

1220,89

1258,64

            

1

932,07

971,70

1363,41

1395,02

1438,44

            

2

1046,27

1090,16

1533,78

1569,64

1618,25

            

3

1173,22

1222,77

1704,14

1743,79

1798,06

1876,87

1948,61

          

4

1268,55

1326,12

1765,49

1786,26

1839,12

1912,74

1984,00

          

5

1457,80

1499,79

1797,12

1830,15

1876,87

1950,97

2019,40

          

6

1474,31

1522,45

1832,03

1862,24

1912,74

1986,83

2028,36

2074,13

2169,47

        

7

1491,78

1546,04

1858,47

1894,81

1950,97

2022,23

2064,22

2174,19

2269,52

        

8

1509,24

1569,64

1883,95

1925,96

1986,83

2054,32

2101,51

2274,71

2369,10

        

9

1526,70

1592,77

1909,43

1958,99

2022,23

2089,71

2138,79

2347,38

2451,69

        

10

1544,16

1616,84

1935,87

1989,19

2054,32

2126,52

2175,13

2426,20

2529,08

        

11

1561,62

1640,90

1962,76

2019,40

2089,71

2164,28

2213,36

2506,43

2602,23

        

12

,,

,,

,,

2051,48

2126,52

2197,31

2250,64

2575,33

2679,15

        

13

,,

,,

,,

2081,68

2164,28

2229,87

2288,86

2651,31

2749,47

2919,36

       

14

,,

,,

,,

2114,73

2197,31

2250,64

2326,63

2723,04

2813,66

2987,80

       

15

,,

,,

,,

2146,82

2229,87

2287,93

2364,85

2786,75

2882,09

3059,06

       

16

,,

,,

,,

2177,97

2265,74

2324,73

2406,38

,,

2936,36

3108,61

       

17

,,

,,

2004,77

2213,36

2300,67

2362,02

2447,91

,,

2988,27

3153,91

       

18

,,

,,

,,

,,

2335,11

2403,08

2488,97

,,

3042,54

3198,75

3386,10

      

19

,,

,,

2046,29

,,

2371,46

2446,02

2524,36

,,

3090,68

3248,30

3494,65

      

20

,,

,,

,,

,,

2411,09

2484,25

2559,28

,,

3166,66

3294,09

3601,31

3701,83

     

21

,,

,,

2088,77

,,

2446,02

2521,05

2597,51

,,

3234,15

3364,87

3704,19

3831,61

     

22

,,

,,

,,

,,

2484,25

2557,39

2634,79

,,

3306,83

3443,21

3807,54

3930,72

     

23

,,

,,

,,

,,

2521,05

2595,62

2672,55

,,

,,

3518,25

3906,18

4035,96

     

24

,,

,,

,,

,,

,,

2634,32

2708,89

,,

,,

3592,35

4010,47

4139,31

     

25

,,

,,

,,

,,

,,

2672,55

2742,86

,,

,,

,,

4112,88

4238,88

     

26

,,

,,

,,

,,

,,

2709,83

2794,78

,,

,,

,,

4211,04

4342,24

     

27

,,

,,

,,

,,

,,

2744,76

2847,63

,,

,,

,,

4299,30

4445,13

     

28

,,

,,

,,

,,

,,

,,

2901,90

,,

,,

,,

4387,54

4548,47

4644,74

    

29

,,

,,

2131,72

,,

,,

,,

2956,65

,,

,,

,,

4475,33

4650,41

4895,82

    

30

,,

,,

,,

,,

,,

,,

3010,92

,,

,,

,,

4562,16

4753,29

5012,38

    

31

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

4603,22

4856,18

5129,43

    

32

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

4643,81

4931,68

5238,91

    

33

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

4756,60

5025,60

5410,69

5597,58

6427,71

  

34

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

5116,69

5584,84

5870,83

6606,10

  

35

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

5242,68

5819,38

6258,75

6925,59

  

36

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

5435,24

6061,96

6449,88

7251,70

  

37

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

6310,67

6806,20

7584,41

  

38

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

6562,68

7172,41

7926,56

8291,27

8838,15

Mij bekend,

De Staatssecretaris van Defensie,

C. van der Knaap

Bijlage 2 behorende bij artikel IV onder K

Bijlage B

(IBM, artikel 4, eerste lid)

Salarisschalen voor de militairen van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee

met ingang van 5 september 2005 (maandbedragen in euro's)

salaris-

nummer

sld3

mar4

sld2

mar3

sld1

mar2

kpl/kpl1

mar1

sgt

sgt1

sm

aoo

tlnt

elnt

kap

maj

lkol

kol

bgen

genm

lgen

genm*

gen

0

830,60

865,52

1060,43

1060,43

1122,72

1187,38

 

1234,57

1281,77

          

1

932,07

971,70

1211,92

1211,92

1283,18

1356,80

 

1410,60

1464,87

          

2

1046,27

1090,16

1362,94

1362,94

1443,63

1526,70

 

1587,10

1647,98

          

3

1173,22

1222,77

1514,43

1514,43

1604,10

1696,13

1719,72

1763,61

1831,10

          

4

1268,55

1326,12

1553,13

1553,13

1651,76

1750,39

1775,40

1831,10

1904,72

          

5

1457,80

1499,79

1593,24

1593,24

1680,55

1804,67

1831,10

1876,87

1934,92

          

6

1474,31

1522,45

1635,71

1635,71

1708,87

1832,03

1876,87

1934,92

1962,76

2037,80

2105,76

        

7

1491,78

1546,04

1667,81

1667,81

1735,76

1858,47

1904,72

1962,76

1992,96

2141,62

2210,53

        

8

1509,24

1569,64

1699,90

1699,90

1764,55

1885,36

1934,92

1992,96

2022,23

2243,09

2316,71

        

9

1526,70

1592,77

1730,57

1730,57

1790,51

1911,79

1962,76

2022,23

2114,73

2316,71

2389,86

        

10

1544,16

1616,84

1762,66

1762,66

1820,71

1939,16

1992,96

2053,38

2146,82

2389,86

2472,44

        

11

1561,62

1640,90

1792,40

1792,40

1847,61

1964,65

2022,23

2082,63

2177,97

2472,44

2545,13

        

12

,,

,,

1826,38

1826,38

1873,09

1989,19

2053,38

2114,73

2213,36

2545,13

2618,27

        

13

,,

,,

1855,63

1855,63

1899,05

2019,40

2082,63

2146,82

2247,81

2618,27

2692,84

2847,17

       

14

,,

,,

,,

,,

1924,54

2051,48

2114,73

2177,97

2283,67

2692,84

2760,33

2908,04

       

15

,,

,,

,,

,,

1950,97

2081,68

2146,82

2213,36

2319,54

2760,33

2821,21

2969,87

       

16

,,

,,

,,

,,

,,

2114,73

2177,97

2247,81

2355,41

,,

2886,80

3033,58

       

17

,,

,,

,,

,,

,,

2146,82

2213,36

2283,67

2391,75

,,

2950,51

3093,04

       

18

,,

,,

,,

,,

,,

2177,97

2247,81

2319,54

2437,52

,,

3016,11

3151,55

       

19

,,

,,

,,

,,

,,

2213,36

2283,67

2355,41

2473,39

,,

3078,88

3208,19

3389,41

      

20

,,

,,

,,

,,

,,

,,

2319,54

2391,75

2511,62

,,

3136,93

3264,82

3497,01

3637,65

     

21

,,

,,

,,

,,

1992,96

,,

2355,41

2437,52

2543,72

,,

3186,96

3327,12

3602,73

3739,11

     

22

,,

,,

,,

,,

,,

,,

2391,75

2473,39

2578,16

,,

3248,30

3388,47

3705,14

3842,47

     

23

,,

,,

,,

,,

2034,50

,,

,,

2511,62

2614,03

,,

,,

3455,95

3808,96

3941,57

     

24

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

2543,72

2652,25

,,

,,

3520,14

3909,01

4046,82

     

25

,,

,,

,,

,,

2076,97

,,

,,

2578,16

2687,65

,,

,,

,,

4014,72

4150,16

     

26

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

2614,03

2744,76

,,

,,

,,

4118,55

4249,74

     

27

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

2652,25

2798,56

,,

,,

,,

4218,59

4353,10

     

28

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

2687,65

2852,82

,,

,,

,,

4322,90

4455,97

4570,65

    

29

,,

,,

,,

,,

2119,92

,,

,,

,,

2908,98

,,

,,

,,

4404,54

4575,84

4839,66

    

30

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

2964,20

,,

,,

,,

4549,90

4697,13

4971,32

    

31

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

4603,22

4817,95

5102,52

    

32

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

4643,81

4931,68

5238,91

    

33

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

4756,60

5025,60

5410,69

5597,58

6427,71

  

34

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

5116,69

5584,84

5870,83

6606,10

  

35

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

5242,68

5819,38

6258,75

6925,59

  

36

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

5435,24

6061,96

6449,88

7251,70

  

37

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

6310,67

6806,20

7584,41

  

38

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

6562,68

7172,41

7926,56

8291,27

8838,15

* generaal-majoor met de functie van Commandant Koninklijke Marechaussee

Mij bekend,

De Staatssecretaris van Defensie,

C. van der Knaap

’s-Gravenhage, 12 september 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner