Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-01-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2006-27".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Intrekking Veewet
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2005-12-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2006-27
Jaargang 2006
Onderwerp Landbouw | Voedselkwaliteit
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype ministerie
PS key STB10040
Publicatiedatum 2006-01-24
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 27
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 22 december 2005, houdende intrekking van de Veewet
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2006-01-24