Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-01-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Algemene Zaken. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2006-25".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet implementatie richtlijn inzake hergebruik van overheidsinformatie (Citeertitel)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2005-12-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2006-25
Jaargang 2006
Onderwerp Economie | ICT
Onderwerp Cultuur en recreatie | Media
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype ministerie
PS key STB10028
Publicatiedatum 2006-01-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 25
Publicerende organisatie Ministerie van Algemene Zaken
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 22 december 2005 tot wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2006-01-19