Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-01-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Beschikking en heeft als identifier "stb-2006-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek; tekstplaatsing d.d. 9 januari 2006
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2006-01-09
Datum van uitgifte 2006-01-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2006-2
Jaargang 2006
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype ministerie
Pskey STB9835
Publicatiedatum 2006-01-12
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 2
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Beschikking
Taal nl
Titel Beschikking van de Minister van Justitie van 9 januari 2006, houdende plaatsing in het Staatsblad van de vernummerde tekst van de Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek
Uitgever Ministerie van Justitie