Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-01-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2006-16".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet tot uitvoering Richtlijn nr. 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juni 2002 inzake financielezekerheidsovereenkomsten; inwerkingtreding
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2005-12-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2006-16
Jaargang 2006
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Organisatietype ministerie
PS key STB10016
Publicatiedatum 2006-01-12
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 16
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 22 december 2005 tot uitvoering van Richtlijn nr. 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juni 2002 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2006-01-12