Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-03-2005 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2005-94".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding Wet van 23-12-2004 tot wijziging Wet Suwi (taken en werkwijze Raad voor werk in inkomen) (Stb. 21)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2005-02-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2005-94
Jaargang 2005
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB9215
Publicatiedatum 2005-03-03
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 94
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 19 februari 2005 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 december 2004, houdende wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met wijziging van de taken en de werkwijze van de Raad voor werk en inkomen (Stb. 2005, 21)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2005-03-03