Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-12-2005 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2005-626".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Wijziging Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van cao's ivm uitbreiding werkingssfeer WAGA
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2005-12-01
Datum van uitgifte 2005-12-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2005-626
Jaargang 2005
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype ministerie
Pskey STB9841
Publicatiedatum 2005-12-13
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 626
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 1 december 2005 tot wijziging van de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten in verband met de uitbreiding van de werkingssfeer van de wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid
Uitgever Ministerie van Justitie