Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2006, 531Verbeterblad

Inwerkingtredingsbesluit Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden en van een onderdeel van de Wet dualisering gemeentebestuur

VERBETERING

In artikel 1, laatste regel wordt «artikel LXXXIVC» vervangen door:

artikel LXXIVC.

's-Gravenhage, 2 maart 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner