Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-07-2005 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2005-377".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet uitvoering IAS-verordening, IAS-39-richtlijn en moderniseringsrichtlijn
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2005-07-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2005-377
Jaargang 2005
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype ministerie
PS key STB9573
Publicatiedatum 2005-07-26
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 377
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 16 juli 2005 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Verordening (EG) Nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (PbEG L 243), van Richtlijn nr. 2001/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG en 86/635/EEG met betrekking tot de waarderingsregels voor de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen evenals van banken en andere financiële instellingen (Pb EG L 283), en van Richtlijn 2003/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, banken en andere financiële instellingen, en verzekeringsondernemingen (Pb EG L 178)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2005-07-26