Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-07-2005 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2005-369".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet op de zorgtoeslag (Citeertitel)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2005-06-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2005-369
Jaargang 2005
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Organisatietype ministerie
PS key STB9513
Publicatiedatum 2005-07-26
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 369
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 16 juni 2005, houdende regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2005-07-26