Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2004 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2004-708".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding Wijziging Werkloosheidswet en Wet SUWI (vervanging van fictief door felitelijk arbeidsverleden; beperking verzorgingsforfait)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2004-12-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2004-708
Jaargang 2004
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Organisatietype ministerie
PS key STB9017
Publicatiedatum 2004-12-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 708
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 3 december 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 4 november 2004, houdende wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait (Stb. 2004, 594)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2004-12-29