Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-09-2004 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2004-424".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding wijziging Wet sociale werkvoorziening en Wet SUWI i.v.m. onder andere overgang indicatiestelling naar CWI
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2004-08-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2004-424
Jaargang 2004
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype ministerie
PS key STB8778
Publicatiedatum 2004-09-02
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 424
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 3 augustus 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 juni 2004 (Stb. 325), houdende wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet ter zake
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2004-09-02