Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-08-2004 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2004-390".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Inwerkingtreding wijziging Wet justitiele gegevens, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en Wet tarieven in strafzaken (Stb. 2004, 315)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2004-08-03
Datum van uitgifte 2004-08-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2004-390
Jaargang 2004
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
Pskey STB8755
Publicatiedatum 2004-08-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 390
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 3 augustus 2004, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 30 juni 2004 tot wijziging van de Wet justitiële gegevens in verband met het verwerken van strafvorderlijke gegevens en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet tarieven in strafzaken in verband met het verstrekken van een afschrift van een vonnis of een arrest aan de verdachte en zijn raadsman of een derde (Stb. 2004, 315)
Uitgever Ministerie van Justitie