Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-01-2004 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2004-37".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Besluit indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2004-01-30
Datum van uitgifte 2004-01-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2004-37
Jaargang 2004
Onderwerp Recht | Bezwaar en klachten
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype ministerie
Pskey STB8320
Publicatiedatum 2004-01-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 37
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 30 januari 2004 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten)
Uitgever Ministerie van Justitie