Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-05-2004 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2004-211".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet tot aanvulling auteurswet 1912 inzake de thuiskopie tot invoering verlengde aansprakelijkheid voor verkopers
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2004-05-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2004-211
Jaargang 2004
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype ministerie
PS key STB8561
Publicatiedatum 2004-05-25
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 211
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 13 mei 2004 tot aanvulling van de Auteurswet 1912 inzake de thuiskopie tot invoering van verlengde aansprakelijkheid voor verkopers
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2004-05-25