Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-05-2004 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2004-181".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding wijziging o.m. Wetboek van Strafvordering (uitvoering Verdrag wederzijdse rechtshulp tussen EU-lidstaten)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2004-04-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2004-181
Jaargang 2004
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
PS key STB8526
Publicatiedatum 2004-05-04
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 181
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 21 april 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 18 maart 2004 tot wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en de Wet politieregisters en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met het oog op de uitvoering van de op 29 mei 2000 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, Stb. 2004, 107
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2004-05-04