Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-11-2003 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2003-467".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding wijz. Wet BOPZ, Besluit vertrouwenspersoon BOPZ en Besluit administratieve bepalingen BOPZ
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2003-11-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2003-467
Jaargang 2003
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Bezwaar en klachten
Organisatietype ministerie
PS key STB8165
Publicatiedatum 2003-11-20
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 467
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 4 november 2003, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging) (Stb. 431) en het besluit van 17 juli 2003, houdende wijziging van het Besluit patiëntenvertrouwenspersoon Bopz en het Besluit administratieve bepalingen Bopz (Stb. 322)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2003-11-20