Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-10-2003 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2003-378".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging Wet op de omzetbelasting 1968 i.v.m. invoering omzetbelasting elektronische dienstverlening (e-commerce)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2003-10-02
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2003-378
Jaargang 2003
Onderwerp Economie | Handel
Onderwerp Cultuur en recreatie | Media
Onderwerp Economie | ICT
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
PS key STB7946
Publicatiedatum 2003-10-07
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 378
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 2 oktober 2003 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de – in beginsel tijdelijke – invoering van een omzetbelastingregeling voor elektronische diensten (e-commerce)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2003-10-07