Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2002, 23Verbeterblad

vaststelling tijdstip van inwerkingtreding van het Honden- en kattenbesluit 1999

VERBETERING

In het opschrift, 1e regel

staat: «Besluit van 19 december 2002, houdende de»

lees : Besluit van 19 december 2001, houdende de

's-Gravenhage, 9 april 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals