Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-05-2002 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2002-200".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Grondwet; tekstplaatsing d.d. 9 april 2002
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2002-04-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2002-200
Jaargang 2002
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype ministerie
PS key STB7099
Publicatiedatum 2002-05-02
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 200
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 9 april 2002 ter bekendmaking van de tekst van de herziene Grondwet
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2002-05-02