Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-01-2002 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2002-14".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Wijziging WvS en WSv i.v.m. herstel vormfouten bij vordering verlenging TBS of maatregel tot plaatsing in jeugdinrichting
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2001-12-12
Datum van uitgifte 2002-01-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2002-14
Jaargang 2002
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
Pskey STB6946
Publicatiedatum 2002-01-15
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 14
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 12 december 2001 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering met het oog op het herstel van vormfouten bij vorderingen tot verlenging van de terbeschikkingstelling of van de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen
Uitgever Ministerie van Justitie