Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-02-2001 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2001-100".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding aantal bepalingen Wet wijz. Ziekenfondswet (Instelling College van toezicht op de zorgverzekeringen)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2001-02-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2001-100
Jaargang 2001
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Organisatietype ministerie
PS key STB6216
Publicatiedatum 2001-02-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 100
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 16 februari 2001 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal bepalingen van de Wet van 13 december 2000 tot wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met de instelling van een onafhankelijk College van toezicht op de zorgverzekeringen (Instelling College van toezicht op de zorgverzekeringen) (Stb. 2001, 23)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2001-02-27