Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2000 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2000-625".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen en gelijke behandelingen mannen/vrouwen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2000-12-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2000-625
Jaargang 2000
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype ministerie
PS key STB6066
Publicatiedatum 2000-12-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 625
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 21 december 2000, houdende wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2000-12-28