Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2001, 539Verbeterblad

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met een aanscherping van de normen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen

VERBETERING

Op blz. 6, Artikel I, onderdeel Z, onder 3, in de tabel

staat:«• Opfokhennen en -hanen van legrassen, jonger dan ca. 18 weken  
 – wit0.0180.036
 – bruin0.200.039»
    
lees:• Opfokhennen en -hanen van legrassen, jonger dan ca. 18 weken   
 – wit0.0180.036
 – bruin0.0200.039

's-Gravenhage, 20 maart 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals