Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-11-2000 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2000-472".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding Wet van 12 oktober 2000, houdende wijziging van de Politiewet 1993
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2000-10-31
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2000-472
Jaargang 2000
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype ministerie
PS key STB5960
Publicatiedatum 2000-11-09
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 472
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 31 oktober 2000, houdende de inwerkingtreding van de Wet van 12 oktober 2000, houdende wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de concentratie van beheersbevoegdheden op rijksniveau met betrekking tot de regionale politiekorpsen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Stb. 450)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2000-11-09