Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-05-2000 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2000-178".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Aanpassing Boeken 3 en 6 Burgerlijk Wetboek aan richtlijn staken inbreuken in raam bescherming consumentenbelangen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2000-04-25
Datum van uitgifte 2000-05-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2000-178
Jaargang 2000
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype ministerie
Pskey STB5616
Publicatiedatum 2000-05-04
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 178
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 25 april 2000 tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen
Uitgever Ministerie van Justitie