Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-02-1999 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1999-36".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Honden- en kattenbesluit 1999 (Citeertitel)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1999-01-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1999-36
Jaargang 1999
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype ministerie
PS key STB4754
Publicatiedatum 1999-02-04
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 36
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 11 januari 1999, houdende regelen inzake bedrijfsmatige verkoop, aflevering en inbewaringneming van honden en katten (Honden- en kattenbesluit 1999)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1999-02-04