Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-02-1998 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1998-97".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijz. Inrichtingsbesluit, Examenbesluit vwo-havo-mavo-vbo ea besluiten ivm invoering profielen v.o.; inwerk. art I en II
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1998-02-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1998-97
Jaargang 1998
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype ministerie
PS key STB4007
Publicatiedatum 1998-02-24
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 97
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 4 februari 1998 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I en II van het besluit van 15 november 1997 (Stb. 588), houdende wijziging van het Inrichtingsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. en enkele andere besluiten in verband met invoering van profielen in het voortgezet onderwijs (invoering profielen voortgezet onderwijs)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1998-02-24