Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-11-1998 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1998-656".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Inwerkingtr. div. art. Wet tot wijz. o.a. Huisvestingswet en Woningwet ivm integratie woonwagen-/ woonschepenregelgeving
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1998-11-23
Datum van uitgifte 1998-11-27
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1998-656
Jaargang 1998
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Pskey STB4631
Publicatiedatum 1998-11-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 656
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 23 november 1998, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I tot en met IV en VI tot en met XII van de wet van 1 juli 1998 tot wijziging van de Huisvestingswet, de Woningwet en enige andere wetten in verband met de integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgeving (Stb. 459)
Uitgever Ministerie van Justitie