Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 1998, 300Verbeterblad

wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten (Flexibiliteit en zekerheid)

VERBETERING

Op blz. 16, Artikel XVII, derde regel, moet in plaats van «beëindigd» worden gelezen: geëindigd.

's-Gravenhage, 25 augustus 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals