Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-1997 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1997-763".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Reglement II (Citeertitel)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1997-12-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1997-763
Jaargang 1997
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Organisatietype ministerie
PS key STB3861
Publicatiedatum 1997-12-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 763
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 22 december 1997 betreffende de titulatuur en het kostuum der rechterlijke ambtenaren alsmede het kostuum van de advocaten en van de procureurs (Reglement II)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1997-12-30