Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-1997 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1997-633".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Aanpassing Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet ivm invoering Wet GBA en geintegr. vreemdelingenbeleid; inwerk.
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1997-12-02
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1997-633
Jaargang 1997
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype ministerie
PS key STB3757
Publicatiedatum 1997-12-16
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 633
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 2 december 1997, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 6 november 1997 tot aanpassing van de Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet in verband met de invoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en aanpassing aan het geïntegreerde vreemdelingenbeleid
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1997-12-16