Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-11-1997 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1997-563".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijz. art. 5 en 9 Boek 1 BW en in verband daarmee van enige andere artikelen (Stb. 1997, 161); inwerkingtreding
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1997-11-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1997-563
Jaargang 1997
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype ministerie
PS key STB3665
Publicatiedatum 1997-11-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 563
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 19 november 1997 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 10 april 1997 houdende wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in verband daarmee van enige andere artikelen van dit Wetboek, Stb. 161
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1997-11-27