Besluit van 19 november 1997, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een groot aantal bepalingen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en van enige op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 november 1997, DWJZ-U-971652;

Gelet op artikel 147, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg alsmede op artikel 10 van het Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid, artikel 35 van het Tuchtrechtbesluit BIG, artikel 4 van het Besluit opleidingseisen arts, artikel 5 van het Besluit opleidingseisen apotheker, artikel 11 van het Besluit opleidingseisen tandarts, artikel 8 van het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus, artikel 4 van het Besluit deskundigheidsgebied heilgymnast-masseur, artikel 4 van het Besluit opleiding en deskundigheidsgebied apothekersassistent, artikel 30 van het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut, artikel 7 van het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeut, artikel 5 van het Besluit functionele zelfstandigheid, artikel 20 van het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied verloskundige en artikel 28 van het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De artikelen 3, eerste lid, voor zover betrekking hebbende op het beroep van arts, tandarts, apotheker, fysiotherapeut en verloskundige, 14 tot en met 23, 28 tot en met 31, 34 tot en met 40, 45, 47, voor zover betrekking hebbende op het beroep van arts, tandarts, apotheker, fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige, 48 tot en met 57, 59 tot en met 85, 91, 93, 96, 97, 99, 103, 104, eerste lid, onder b, derde en vierde lid, 105, vierde lid, 107 tot en met 111, 113, 114, 117, 119, 122 tot en met 126, 128, 129, 130, 137, 139, 144, 144a, 145, behalve voor zover dat artikel betrekking heeft op de Wet op de ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters, alsmede artikel 146 treden in werking met ingang van 1 december 1997.

Artikel 2

Het Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid, het Tuchtrechtbesluit BIG, het Besluit opleidingseisen arts, het Besluit opleidingseisen apotheker, het Besluit opleidingseisen tandarts, het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus, het Besluit deskundigheidsgebied heilgymnast-masseur, het Besluit opleiding en deskundigheidsgebied apothekersassistent, het Besluit diëtist, ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut, het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied fysiotherapeut, het Besluit functionele zelfstandigheid, het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied verloskundige en het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant treden in werking met ingang van 1 december 1997.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 november 1997

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de zevenentwintigste november 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven