Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 1997, 553Verbeterblad

vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een groot aantal bepalingen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en van enige op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur

VERBETERING

Op blz. 2, Artikel 1, laatste regel

staat: «artikel 146 treden in werking met ingang van 1 december 1997.»

lees: artikel 146 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg treden in werking met ingang van 1 december 1997.

's-Gravenhage, 16 juni 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager