Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-11-1997 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1997-527".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Aanpassing Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet ivm invoering Wet GBA en geintegreerd vreemdelingenbeleid
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1997-11-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1997-527
Jaargang 1997
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype ministerie
PS key STB3631
Publicatiedatum 1997-11-20
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 527
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 6 november 1997 tot aanpassing van de Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet in verband met de invoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en aanpassing aan het geïntegreerd vreemdelingenbeleid
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1997-11-20