Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-11-1997 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1997-503".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Goedkeuring Overeenkomst toetreding Griekenland, Italie, Spanje en Portugal tot Uitvoeringsakkoord Schengen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1997-10-30
Datum van uitgifte 1997-11-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1997-503
Jaargang 1997
Onderwerp Economie | Handel
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype ministerie
Pskey STB3450
Publicatiedatum 1997-11-06
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 503
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 30 oktober 1997, houdende goedkeuring van het op 6 november 1992 te Madrid tot stand gekomen Protocol betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 en van de eveneens op 6 november 1992 te Madrid tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Overeenkomst tot uitvoering van het Akkoord van Schengen van 19 juni 1990, beide gewijzigd bij de Protocollen, respectievelijk de Overeenkomsten van 27 november 1990 en 25 juni 1991 betreffende de toetreding van respectievelijk de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Republiek Portugal
Uitgever Ministerie van Justitie