Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-09-1997 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1997-379".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Besluit opleidingseisen arts (Citeertitel)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1997-07-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1997-379
Jaargang 1997
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Organisatietype ministerie
PS key STB3400
Publicatiedatum 1997-09-09
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 379
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 19 juli 1997, houdende regels inzake de opleiding tot arts (Besluit opleidingseisen arts)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1997-09-09