Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-07-1997 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1997-300".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Inwerkingtreding wijz. Wetb. v. Str. en Wetb. v. Sv. inzake terbeschikkingst. en sancties geestelijk gest. delinquenten
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1997-07-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1997-300
Jaargang 1997
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB3325
Publicatiedatum 1997-07-15
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 300
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 5 juli 1997, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 25 juni 1997 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering omtrent de terbeschikkingstelling en de sanctietoepassing ten aanzien van geestelijk gestoorde delinquenten
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1997-07-15