Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-07-1997 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Beschikking en heeft als identifier "stb-1997-287".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Wet aanvulling titel 7.1 BW met bepalingen inz. koop rechten in deeltijd v. onroerende zaken; tekstplaatsing dd. 3-7-1997
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1997-07-03
Datum van uitgifte 1997-07-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1997-287
Jaargang 1997
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype ministerie
Pskey STB3307
Publicatiedatum 1997-07-10
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 287
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad Beschikking
Taal nl
Titel Beschikking van de Minister van Justitie van 3 juli 1997, houdende plaatsing in het Staatsblad van de vernummerde tekst van de wet van 26 maart 1997, Stb. 147, houdende aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de koop van rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken
Uitgever Ministerie van Justitie