Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-1996 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-1996-623".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet op de Raad voor het openbaar bestuur (Citeertitel)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1996-12-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1996-623
Jaargang 1996
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB2930
Publicatiedatum 1996-12-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 623
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 12 december 1996, houdende instelling van een vast college van advies van het Rijk op het terrein van het openbaar bestuur alsmede toekenning van een uitvoeringstechnische adviestaak aan de Kiesraad (Wet op de Raad voor het openbaar bestuur)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 1996-12-19