Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-1995 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1995-698".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Inwerkingtreding Wet wijz. Wetboek van Strafvordering e.a. inz. bewaring en teruggave van in beslag genomen voorwerpen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1995-12-21
Datum van uitgifte 1995-12-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1995-698
Jaargang 1995
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
Pskey STB2243
Publicatiedatum 1995-12-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 698
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 21 december 1995 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 12 april 1995, Stb. 254 tot wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten inzake de bewaring en de teruggave van in beslag genomen voorwerpen
Uitgever Ministerie van Justitie