Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-1995 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-1995-645".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Inwerkingtreding wijziging wet toezicht kredietwezen 1992 ivm uitvoering Richtlijn inzake depositogarantiestelsels
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 1995-12-15
Datum van uitgifte 1995-12-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-1995-645
Jaargang 1995
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Pskey STB2245
Publicatiedatum 1995-12-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 645
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 15 december 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 14 december 1995 tot wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 ter uitvoering van de Richtlijn inzake de depositogarantiestelsels
Uitgever Ministerie van Justitie